Debatt: Vi måste utveckla världens första fossilfria välfärdsland

"Näringslivet visar ledarskap genom att sätta upp mål inte bara för sina egna utsläpp utan för klimatpåverkan under produkters hela livscykel. Att Scania, Volkswagen och Volvo Cars sätter upp sådana mål gör det möjligt för både SSAB och H2 Green Steel att sälja fossilfritt stål, trots att det är dyrare att tillverka", skriver Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige, och professorn och klimatforskaren Johan Rockström i en debattartikel i Gefle Dagblad. "Trots att tempot i omställningen går för sakta bedömer vi att det fortfarande går att lösa klimatkrisen om vi nu tar vara på det möjlighetsfönster som inte minst den nya mogna tekniken erbjuder. Politikens viktigaste uppgift under 2022 är att mobilisera alla aktörer i samhället för att utveckla världens första fossilfria välfärdsland", skriver debattörerna.

Gefle Dagblad, 2022-01-17