Stort behov av fler skolor när H2GS startar

På uppdrag av H2GS har Sweco undersökt de samhällsekonomiska konsekvenserna av det planerade nya fossilfria stålverket utanför Boden, skriver NSD. Bland annat beräknas 1583 personer vara direkt sysselsatta på stålverket, varav 79 procent kommer att vara bosatta i kommunen. Kommunen får även 22 procent fler sysselsatta inom energiförsörjning och miljö, tio procent fler inom handel och sju procent fler inom transport och magasinering, skriver NSD. Etableringen kommer enligt rapporten även få sysselsättningseffekter inom den offentliga sektorn, främst inom hälso- och sjukvård och utbildning.

Norrländska Socialdemokraten, 2022-01-07