Debatt: Fossilfritt stål är en nödvändig klimatsatsning

I Södermanlands Nyheter den 24 september skriver tre ekonomiforskare att den svenska satsningen på fossilfritt stål inte är klimatvänlig, och att investeringarna ur ett klimatperspektiv istället borde gå till elexport för att ersätta el från kolkraftverk. "Slutsatsen bygger på bristande förståelse för vad IPCC:s senaste rapport innebär, och på okunnighet om vilka minskningar av utsläppen den ökade fossilfria elproduktionen kan ge", skriver professor emeritus Björn Kjellström och biträdande professor Anna Krook-Riekkola vid Luleå tekniska universitet i en replik i SN. "Sverige bör hellre exportera fossilfritt stål och förädlad stålråvara än konkurrera med lokalt producerad vindkraft genom export av norrländsk vindkraft", skriver professorerna.

Södermanlands Nyheter, 2021-10-01