Gigantiska vindkraftverk i skärgården väcker kritik

Svea Vind Offshore planerar två stora vindkraftsparker, med sammanlagt drygt 200 stycken 330 meter höga vindsnurror, i havet utanför Oxelösund och Nyköping. Det skriver Södermanlands Nyheter. Vindkraftsparkerna ska kunna producera 15 terawattimmar el och är utpekade som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. En av anledningarna till parkernas placering är närheten till SSAB, vars omställning till fossilfritt stål kommer att kräva stora mängder energi. Alla är dock inte positiva till planerna. "Vindkraftsverken kommer synas på sju mils avstånd och upplevas som stora industriområden. Det kommer förändra landskapsbilden totalt", säger Nils Kjellberg på Sörmlands skärgårds intresseförening till tidningen.

Södermanlands Nyheter, 2022-06-22