Minskad stålproduktion första halvåret 2022

Under juni producerades det 386 tusen ton råstål. Det motsvarar en minskning på 6,6 procent jämför med samma månad 2021. Hittills har det producerats 2 413 tusen ton råstål under året, vilket är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021. Statistiken, som har sammanställts av Jernkontoret, baseras på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Metal Supply, 2022-08-01