Smartare stålval minskar miljöpåverkan

Under hösten genomför SSAB en så kallad roadshow där de informerar om arbetet med fossilfri stålframställning och ståltillverkarens olika produkter, skriver Metal Supply. Bland annat berättar Anu Jauhiainen, teknisk utvecklingschef hos SSAB, om hur företag man kan minska sin miljöpåverkan sin genom att välja ett stål med lägre koldioxidavtryck. "Man kan också använda ett stål som är lättare eller starkare", säger Anu Jauhiainen.

Metal Supply, 2022-09-16