Stålföretag och studenter i digitaliseringssamarbete

Alleima, Erasteel och Ovako, som alla ingår i Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, kommer i ett nytt samarbete med Högskolan i Gävle handleda tre examensarbeten med inriktning på digitalisering inom järn- och stålindustrin, skriver Metal Supply. Projekten genomförs på samma digitala plattform och kommer att bestå av var sitt team, som förutom studenterna och handledarna på företagen även inkluderar Niclas Björsell, professor i elektronik och vetenskaplig ledare för Högskolan i Gävles strategiska forskningsområde Intelligent Industri. "Ett företag som lägger kraft och energi på att vara värd för ett ex-jobb får tre arbeten tillbaka. Resultat som med stor sannolikhet kan bidra till att lösa problem och, eller utveckla verksamheten", säger Helena Malmqvist, forskningschef för Jernkontoret Teknikområde 60, i en kommentar.

Metal Supply, 2022-11-28