Ledande stålproducenter överger masugnarna

De japanska ståljättarna Nippon är Steel och JFE Steel signalerar nu att de är på väg att överge masugnar för elektriska ljusbågsugnar, skriver sajten Metal Supply. Finanskoncernen Storebrand uppger att de, tillsammans med andra investerare i olika koalitioner, har haft samtal med de två ståltillverkarna om deras hållbarhetsarbete. "För att säkerställa förverkligandet av sina långsiktiga klimatmål behöver stålbolagen visa på ambitiösa åtgärder inom en snar framtid. Accelererade framsteg före 2030 är absolut nödvändiga för att etablera en trovärdig avkarbonisering av stålindustrin och nå netto noll till 2050. Som aktieägare värdesätter vi den konstruktiva dialogen med Nippon Steel angående dessa frågor och välkomnar bolagets senaste tillkännagivande", säger Victoria Lidén, ägarstyrningsansvarig på Storebrand Fonder, i en kommentar.

Metal Supply, 2023-05-16