Kina pressat - satsar på grönare stålproduktion

Enligt uppgifter i Steeltimes International har sju kinesiska ministerier lagt fram ett förslag om att öka andelen ljusbågsugnar i landets stålproduktion till över 20 procent fram till 2030, skriver sajten Metal Supply. Kina producerade 1,019 miljarder ton stål 2023, och med de förslagna åtgärderna hoppas man upprätthålla sin produktionskapacitet samtidigt som man närmar sig målen om koldioxidneutralitet till 2060, skriver Metal Supply.

Metal Supply, 2024-03-11