Professorns svar: "Tunnelseende"

I en artikel i Ekonomisk debatt har tre forskare kritiserat satsningarna på fossilfri stålproduktion i norra Sverige. Men Per Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet, är inte imponerad av deras argument om att klimateffekten skulle bli större om elen som behövs för stålframställningen istället exporterades, skriver Norrbottens-Kuriren. "Miljönettoeffekten mellan att göra det ena eller det andra är lika för de båda alternativen, men det här är också början på omställningen av en hel sektor som står för 6-7 procent av de globala koldioxidutsläppen. Om man gör en livscykelanalys, vilket de inte har gjort, utan de har ställt Hybrit mot kolkraft i Polen, så är det inte ens då självklart att de har rätt, säger Weihed.

Norrbottens-Kuriren, 2021-09-24