Hybrits vätgasanläggning i drift

Efter inledande trycktester har nu Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas i Svartöberget i Luleå tagits i drift, skriver Norrbottens-Kuriren. "Att denna teknik nu fungerar är mycket glädjande och en viktig milstolpe i utvecklingen av en fossilfri värdekedja för malmbaserad järn- och stålframställning. Användningen av storskalig vätgaslagring innebär att industrin kan få robustare och mer planerbar vätgasförsörjning från fossilfri el även när elsystemet får ett ökat väderberoende. Vi kan därmed utnyttja vår fossilfria vindkraftsproduktion mycket effektivt och lagra vätgasen när det blåser mycket", säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten, i en kommentar.

Norrbottens-Kuriren, 2022-09-23