Brasilien - störst på träkol och först med fossilfritt stål

Brasiliens stålindustri minskar koldioxidutsläppen genom att använda träkol, skriver råvaruanalytikern Torbjörn Iwarson i en marknadskrönika i ATL. Brasiliens största stålbolag Gerdau är även den största producenten av träkol i landet. Råvaran består av odlad eukalyptus och bidrar till att minska koldioxidutsläppen per ton stål. Aço Verde do Brasil (AVB) är världens första koldioxidneutrala stålverk och släpper ut 0,02 ton koldioxid per ton stål som produceras. Brasilien har också potential att producera mer fossilfritt stål genom att öka odlingen av eukalyptus. "Påståendena om att Hybrits stål blir det första fossilfria stålet i världen kan som alla säkert förstår omöjligen stämma om man har Brasilien som utblickspunkt", skriver Iwarson.

ATL Lantbrukets affärstidning, 2023-05-25