Kemiras Kemis vd ordförande i energisamarbete

Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi i Helsingborg, är ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS, skriver Miljö & Utveckling. "Jag ser fram emot att arbeta för att SKGS ska vara en stark och tydlig röst för den svenska basindustrin i energifrågor. En trygg tillgång på konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el är en absolut grundförutsättning för att vi ska klara klimatomställningen och jobben, säger Kihlgren i ett pressmeddelande. SKGS arbetar framför allt för att trygga energiförsörjningen för basindustrin, och är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, Ikem, Svemin och Jernkontoret.

Miljö & Utveckling, 2021-09-27