Forskares utspel sågas: "Vi kan inte vänta"

Professor Magnus Henrekson och två andra ekonomer menar att det vore bättre för miljön att exportera el än att de planerade satsningarna på fossilfritt stål. De får dock mothugg från Max Åhman, docent i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, skriver SvD. "Den stora skillnaden i varför vi kommer till diametralt olika uppfattningar har nog att göra med olika uppfattningar om hur mycket och hur snabbt vi måste reducera våra utsläpp för att bidra till Paris-avtalet", säger Åhman. Även kraftbolaget Vattenfall menar att vi inte kan välja bort att ställa om stålindustrin. "Svensk lag och de internationella avtal vi skrivit under säger att vi ska vara fossilfria senast 2045. Då kan vi inte välja det ena eller det andra, utan vi måste göra allt parallellt", säger Mikael Nordlander, chef för fossilfria satsningar på Vattenfall.

Svenska Dagbladet, 2021-09-23