Klimatprojekt får EU-stöd

EU-kommissionen kommer att ge stödpengar till sju olika klimatprojekt, rapporterar TT. SSAB:s produktion av fossilfritt stål och Stockholm Exergis lagring av koldioxid finns med bland projekten, som nu kommer att få miljardstöd. "Dagens beslut ger konkret stöd till miljövänliga teknikprojekt runt om i Europa och gör det möjligt för dem att satsa mer på utveckling som stöder och påskyndar övergången till klimatneutralitet", säger EU-kommissionens klimatansvarige exekutive viceordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Svenska Dagbladet, 2021-11-17