Avesta Jernverks roll kommer att förstärkas

Outokumpu har sjösatt en ny strategi där affärsområdet Europa delas i två, och som stärker Avesta Jernverks roll inom stålkoncernen, skriver Avesta Tidning. Den ena delen omfattar anläggningarna i finska Torneå och tyska Krefeld och får namnet Stainless Europa. Den kommer att fokusera på högvolymsproduker till kunder i Europa. Den andra delen kallas Advanced materials och omfattar Avesta Jernverk tillsammans med anläggningarna i Nyby, Degerfors och tyska Dillenburg. De kommer att arbeta mer globalt "Där ser vi en potential att öka våra volymer och marknadsandelar", säger platschef Teijo Södervall till Avesta Tidning.

Avesta Tidning, 2022-06-17