Debatt: En klok industripolitik krävs för klimatets skull

Svensk järn- och stålindustri visar redan idag att det är möjligt för industrier som historiskt haft stora utsläpp att ställa om på ett konkurrenskraftigt sätt. Men det krävs politiska åtgärder för att omställningsarbetet ska kunna fortsätta, skriver Jernkontorets vd Annika Roos och Höganäs AB:s vd Fredrik Emilson i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad. Roos och Emilson lyfter bland annat fram frågor som elförsörjning, tillståndsprocesser, kompetensförsörjning och utformningen av EU:s industri- och handelspolitik som viktiga att industrin ska kunna fortsätta bidra till att möta Sveriges ambitiösa klimatmål.

Helsingborgs Dagblad, 2022-05-13