Malmqvist: Basindustrin vinstlokomotiv

Efter att 53 storbolag lämnat sina rapporter blev basindustrin den överlägset viktigaste sektorn. Basindustrin svarade för tre fjärdedelar av börsbolagens totala vinstuppgång. Trots det var resultatet sämre än prognos. Den kraftiga förbättringen står SSAB, SCA och Stora för. Endast SSAB redovisade större vinstuppgång än Volvo, skriver Aktiespararnas Peter Malmqvist.

Aktiespararna, 2022-07-27