Jernkontoret varnar för detaljstyrning av järn- och stålindustrin

Jernkontoret varnar för att flera av förslagen i EU-kommissionen energi- och klimatpaket "Fit for 55" riskerar att bli kontraproduktiva för svensk industri, skriver Metaller & Gruvor. "Dessutom begränsar EU-kommissionens stora fokus på energieffektivisering viktiga klimatåtgärder och industriell utveckling. Industrin måste själva få välja teknik, optimera och ha rådighet över sin verksamhet, det är inte lagstiftarens uppgift eller kompetensområde", säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, i en kommentar.

Metaller & Gruvor, 2021-09-29