Hållbarhetskompassen lanseras på COP27

I anslutning till FN:s klimatmöte COP27 i Egypten har nu initiativet Hållbarhetskompassen, framtagen av Jernkontoret, lanserats. Det skriver sajten Metaller & Gruvor. Hållbarhetskompassen hjälper användare att hitta samhällsnyttiga lösningar som gynnar flera av FN:s 17 hållbarhetsmål samtidigt, och varnar för målkonflikter. Kompassen är utvecklad av bland andra svensk järn- och stålindustri och Stockholm Environment Institute.

Metaller & Gruvor, 2022-11-15