Jernkontoret välkomnar omarbetat vattendirektiv - med reservationer

Jernkontoret välkomnar att EU-kommissionen tagit fram ett omarbetat vattendirektiv. Det framgår av branschorganisationens remissvar, skriver sajten Metaller & Gruvor. Samtidigt beklagar Jernkontoret att den så kallade icke-försämrings-principen inte behandlas i förslaget. Principen anger att man inte får försämra någon vattenförekomst, även om andra förekomster förbättras betydligt mer. Att det inte finns tydliga möjligheter till undantag från icke-försämrings-principen kan, utifrån järn- och stålindustrins perspektiv, medföra en inbromsning av omställningen till fossilfri produktion, skriver Jernkontoret.

Metaller & Gruvor, 2023-03-02