Salzgitter investerar i storskalig fragmenterare - vill öka skrothanteringen

Salzgitter ska investera 30 miljoner euro i en fragmenteringsanläggning för skrothantering i Tyskland, skriver Metaller & Gruvor. Den nya anläggningen förväntas stål klar vid mitten av 2026, och ingår i koncernens projekt "Salcos" för att minska koldioxidutsläppen. "Drivet av den cirkulära ekonomin vet vi att den globala efterfrågan på skrot kommer att öka avsevärt", säger Gunnar Groebler, styrelseordförande i Salzgitter, i en kommentar.

Metaller & Gruvor, 2024-04-19