Debatt: Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination

När miljölagstiftning och tillämpning hindrar hållbara investeringar drabbar det Sveriges välstånd och miljö. Därför måste systemet för miljöprövningar revideras från grunden. Det skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers tillsammans med representanter för Industrins utvecklingsråd i en debattartikel på sajten Altinget. "Industrins utvecklingsråd vill vara en aktiv part till våra politiker i identifieringen av hur miljöbalken och prövningssystemet bör reformeras för att leva upp till sitt syfte om hållbar utveckling. Målbilden är en framtid där Sverige fortsatt är ett starkt välfärdsland med ett gynnsamt industriklimat", skriver debattörerna.

Altinget.se, 2021-11-30