Industrin: Satsa på grön omställning - inte gränslös omprövning

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen, skriver Jernkontorets vd Annika Roos tillsammans med sju andra företrädare för Industrirådet i en debattartikel på sajten Altinget. "Om visionen ska nås behöver tillståndsprövningen reformeras i grunden. Dessutom behöver vissa målkonflikter hanteras på politisk nivå snarare än vid varje enskild prövning", skriver debattörerna.

Altinget.se, 2022-06-21