Debatt: Gå inte vidare med ett förslag som diskriminerar stora elanvändare, regeringen

"Regeringens förslag till elstöd för företag är nödvändigt, men utformningen uppfyller inte EU-rätten. Beloppstaket på två miljoner euro är oproportionerlig och diskriminerar stora elanvändare", skriver Jernkontorets vd Annika Roos och Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman i en debattartikel på sajten Altinget. "Det borde vara självklart att återbetalningen ska stå i rimlig proportion till de flaskhalsavgifter företagen har betalat in - oavsett om de är stora eller små elanvändare", skriver Roos och Beckeman.

Altinget.se, 2023-03-02