"Granska klimatkritiken från Skandinaviska Policyinstitutet"

De kritiska utspelen om den gröna industriomställningen från Skandinaviska Policyinstitutet innehåller felaktiga påståenden och tankevurpor, och medierna bör granska deras drivkrafter och argument. Det skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta i en debattartikel hos Aktuell Hållbarhet. Bland annat bortser de sin i analys av lönsamhetspotentialen för grönt stål helt från effekten av EU:s handel med utsläppsrätter. "Det är fullkomligt oseriöst, konstaterar Jernkontoret i Dagens industri. Systemet är skapat just för att påverka marknadens lönsamhetskalkyler i klimatvänlig riktning. Att inte inkludera utsläppshandelns effekter på det framtida stålpriset är en så fundamental miss att hela analysen faller", skriver debattörerna.

AktuellHållbarhet.se, 2024-05-13