Lönsam uppgradering av spårnätet

Kapacitetsbrist på Västra och Södra Stambanan innebär årliga merkostnader i miljardklassen, menar Green Cargo i en ny rapport. Fraktbolaget pekar i rapporten ut flera flaskhalsar som allvarligt påverkar möjligheterna för godstransporter på järnväg, skriver Underhåll & Driftsäkerhet. Green Cargo betonar även att största möjliga del av Norrbotniabanan ska bli dubbelspårig. Dessutom bör järnvägstrafiken över Öresund prioriteras, då man bedömer att stålexporten på järnväg kommer att öka när produktionen blir fossilfri och möjligheterna för mer effektiva transporter förbättras i och med bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen, skriver U&D.

UochD.se, 2021-11-18