Debatt: Magdalena Andersson måste undanröja osäkerheten för svensk industri

Hur vi ska stärka konkurrenskraften för svensk industri borde vara en huvudfråga i valet och något som Magdalena Andersson lyfter i sin regeringsförklaring, skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten i en debattartikel i Dagens industri. "Genom att vara världsledande inom innovation och hållbarhet kan svensk industri konkurrera globalt. Det visar den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige, med satsningar på fossilfri stålproduktion och storskalig batteritillverkning. Men för att denna positiva utveckling ska fortsätta krävs också politisk handlingskraft av en omfattning som vi hittills inte har sett. Vi befinner oss nu vid ett vägskäl där politiken måste bestämma sig", skriver Hidesten.

di.se, 2021-11-27