Kravet: Åtta miljarder till nya kraftledningar

Svenska kraftnät begär nu 8,4 miljarder kronor från regeringen för att förstärka elnätet i nordligaste Sverige, skriver Dagens industri. Bland annat vill man bygga en ny 400 kV-ledning från vattenkraftverket i Letsi till Svartbyn i Boden, där H2 Green Steel ska bygga en fabrik för fossilfritt stål. För att möta ett ökat effektbehov i Luleåområdet vill Svenska Kraftnät även bygga en 40 kilometer lång 400 kV-ledning från Svartbyn till Hertsön i Luleå, skriver Di.

di.se, 2022-01-18