Sveriges stålproduktion minskade i april 2022

Den svenska produktionen av råstål minskade med 6,5 procent i april jämfört med samma månad förra året, skriver Dagens industri. Totalt producerades 398.000 ton råstål under april. Hittills i år är produktionen 3,2 procent lägre än under motsvarande period 2021. "Vi ser en inbromsning i efterfrågan på stål som bland annat förklaras av skadade värdekedjor, covid-relaterade nedstängningar i Kina, kriget i Ukraina och det allmänt osäkra läget i omvärlden, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar.

di.se, 2022-05-16