Debatt: Industrin behöver rekrytera 300 000 medarbetare

Den svenska industrin behöver ersättnings- och nyrekrytera 300 000 nya medarbetare inom tre år. "För att vi ska lyckas med den digitala och gröna omställningen behövs bättre förutsättningar för att utbilda sig inom de kompetenser industrin efterfrågar", skriver Jernkontorets vd Annika Roos tillsammans med företrädare för fackförbund och bransch- och arbetsgivarorganisationer på Di Debatt.

di.se, 2024-02-07