Ljusning i kritiska frågan för Harald Mix elslukare

Enligt en ny studie från Svenska kraftnät skulle mer flexibla elavtal kunna kunna frigöra 1.000-2.000 MW, och därmed tillåta ordentligt ökat effektuttag i norra Sverige, skriver Dagens industri. Rapporten är goda nyheter för H2 Green Steel, som ännu inte fått tilldelning av de ytterligare 850 MW effekt som man behöver för den andra fasen av stålverket som just nu byggs utanför Boden. Har man i en region anslutningar som kan erbjuda flexibilitet av olika slag, då kommer vi att kunna utöka uttagen i befintlig infrastruktur. Det kan absolut göra att vi kan tilldela mer kapacitet, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef för nätplanering på Svenska kraftnät, till Di.

di.se, 2024-06-10