Större intresse än någonsin

Den 1 december arrangerar Jernkontoret årets upplaga av Ståldagen, skriver Värmlandsbygden. Flera tunga beslutsfattare från näringsliv och politik kommer under konferensen bland annat diskutera hur svensk industri ska kunna fortsätta attrahera den kompetens och de investeringar som krävs för den hållbara omställningen. Jernkontoret, som fyller 275 år nästa år och därmed är Sveriges äldsta branschorganisation, arrangerar Ståldagen tillsammans med järn-och stålföretagen i Sverige.

Värmlandsbygden, 2021-11-19