AVESTA POLARIT SER MOT USA

Jyrki Juusele, styrelseordförande i AvestaPolarit och koncernchef för Outokumpu, håller det för troligt att AvestaPolarit kommer att vara med och konkurrera på den köpstarka amerikanska marknaden. Han betonar att såväl USA som Asien utgör viktiga marknader. Samtidigt är användningen av rostfritt stål mycket mindre i USA än i Europa, varför ett uppsving sannolikt är att vänta där. Han slår också fast att USA:s stålindustri har en föråldrad teknologi, vilket gör den amerikanska marknaden intressant för AvestaPolarit.- AvestaPolarit har ett kunnande både inom produktutveckling och produktion som slår det mesta i USA. Dessutom skulle man genom egen produktion slippa de besvärliga amerikanska skyddstullar som håller den nationella stålindustrin bakom ryggen, säger Jyrki Juusele.

Dagens Industri, 2001-01-27