SVENSK JÄRNSKROT GÅR PÅ EXPORT TILL NORGE

Norsk jernkraft ska förvandla 10.000-tals ton mittsvenskt skrot till återvunnen råvara och energi. Orkanger Miljöindustri är den enda återvinningsindustrin norr om Dovre och har få konkurrenter i Sverige och Norge. Driftschefen Jörn Eikli menar att billig frakt är nyckeln till lönsamhet och därför är Mittsverige intressant.Med norsk Gjenvinning som huvudägare finns ett stort företag med stort tjänsteutbud bakom verksamheten. Förhoppningarna på företaget är stora när det gäller att finna lämpliga partner för import och export på den svenska marknaden.

Länstidningen Östersund, 2001-01-29