NYA ÄMNESRÖR FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Sandvik introducerar ytterligare en ny stålsort, vilken baseras på standarden W.Nr 1.4571 för rostfria och syrafasta stål. Stålet har beteckningen SANMAC 4571 och är legerad med titan, vilket innebär bättre strukturstabilitet och bättre hållfastbarhet än ståltypen AISI 316. Den nya stålsorten marknadsförs av Sandvik Stål Försäljnings AB i Kista.

Underhåll och Driftsäkerhet, 2001-01-29