OUTOKUMPU

Den finländska stålkoncernen Outokumpu redovisar ett resultat för årets fjärde kvartal om 72 miljoner euro. Detta var precis vad analytiker förväntat och kan jämföras med 52 miljoner för samma period året innan. Outokumpus försäljning ökade till 991 miljoner euro under perioden.

Svenska Dagbladet, 2001-02-01