6.000 STÅLJOBB FÖRSVINNER NÄR CORUS SKÄR NED

Corus meddelade på torsdagen att man kommer friställa en femtedel av arbetsstyrkan. Detta innebär att 6.500 personer sparkas i Storbritannien. Stålverket Llanwern i södra Wales läggs ned helt tillsammans med tre mindre stålverk. Corus räknar med en förlust på 14,7 miljarder kronor i år. Regeringen, regionala politiker samt fackförbund är upprörda över att Corus väljer massuppsägningar som en lösning på sina problem.

Svenska Dagbladet, 2001-02-02