UPPSÄGNINGAR HOS CORUS SAKNAR KOPPLING TILL EUROFAKTOR

Industriledare i Storbritannien avfärdade igår påstådda samband mellan de 6.000 uppsägningarna hos ståltillverkaren Corus och det faktum att Storbritannien inte är med i samarbetet kring en gemensam europeisk valuta.Istället uppger Digby Jones, generaldirektör för den brittiska arbetsgivarföreningen Confederation of British Industry, att orsakerna bland annat var globaliseringen och minskad inhemsk efterfrågan. Corus styrelseordförande Sir Brian Moffat håller med Digby Jones om att uppsägningarna inte kan skyllas på euron. Business for Sterling, den främsta pro-pund gruppen i Storbritannien, menar dock att pro-euro lobbyn antingen är inkompetent eller ljuger. Med underleverantörer räknat förlorar totalt 12.000 personer sina arbeten.

Financial Times (GB), 2001-02-02