RADIOAKTIVITET I STÅLVERK

Vid en rutinkontroll av slaggprover vid Avesta Polarits stålverk i Degerfors i onsdags så upptäcktes radioaktivitet. Det handlar om det radioaktiva ämnet Americium som är en svag strålkälla och som används i industriella mätinstrument. Cirka tio ton har förts till en speciell plats i väntan på ytterligare provsvar. Proverna visar inte på någon förhöjd radioaktivitet inom stålverket. Händelsen har anmälts till SSI, Statens Strålskyddsinstitut.

Karlskoga-Kuriren, 2001-02-02