INGA UPPSÄGNINGAR I ÅR

Hittills har inte Fundia gått ut till sina anställda och förklarat vad som kommer hända i framtiden. Detta har kritiserats av Fundias anställda som är oroliga för stora nedskärningar. - Så här är det. Fundia blöder kostnadsmässigt och har så gjort under alla år det legat under Rautaruukkis armar , säger Fundiakoncernens VD Jarmo Tonteri som berättar att flera av koncernens divisioner kommer att få skära ned på personal.Stålanalytiker har tidigare uttryck att Rautaruukki borde sälja dotterbolaget Fundia och Jarmo Tonteri förklarar att han är öppen för förslag från intressanta köpare.

Dala-Demokraten, 2001-02-02