FUNDIA OCH RAUTARUUKKI SLÅS SAMMAN

Fundia och Rautaruukki har beslutat att sammanslå enheterna landsvis till säljbolag i syfte att effektivisera säljverksamheten. Rautaruukkis Rautaruukki Ltd och Fundias Fundia Ltd slås samman till Rautaruukki Ltd, som ägs av Rautaruukki Abp. Fundia Steel övergår till Rautaruukki Abp och ändrar namn till Rautaruukki BV. Rautaruukki GmbH:s verksamhet fortsätter som tidigare, men bolaget övertar agenturer för trådprodukter och stångstål av Fundia GmbH.

Dala-Demokraten, 2001-02-02