TONY BLAIR FÖRDÖMER STÅLUPPSÄGNINGAR

Brittiske premiärministern Tony Blair läxar upp stålföretaget Corus för den massuppsägning som planeras. Sextusen arbetare kommer att sägas upp i områden där arbetslösheten redan är hög. Blair vill liksom fackförbunden diskutera med företagets ledning om alternativa utvägar. Även om de inser att företaget inte kan fortsätta dras med förlust så anser man att det finna andra lösningar än denna.

Svenska Dagbladet, 2001-02-03