CHANSERNA FÖR POLSK STÅLFÖRSÄLJNING ÖKAR MED SEX UTLÄNDSKA BUDGIVARE

Sex utländska budgivare är intresserade av att delta i privatiseringen av Polens största ståltillverkare. Den polska stålindustrin lider av stora skulder och behovet av utländska investeringar är stort. Det polska finansdepartementet ville inte avslöja vilka de sex intressenterna var. Privatiseringen omfattar fyra stålverk; Katowice, Senzimira, Cedler och Florian. Tidigare har Corus varit intresserad av stålverket i Katowice men då blev det inget samarbete.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-02-05