POLSKA STÅLARBETARE I PROTESTMARSCH MOT KRISEN

På torsdagen protesterade 2.000 stålarbetare i Polen mot krisen i den polska stålindustrin. Arbetarna uppmanade regeringen att ta fram ett reformprogram. Polens stålindustri har idag skulder på uppemot 25 miljarder kronor. Försöket att omstrukturera och privatisera stålsektorn har misslyckat kapitalt och faller stålverken så kommer det bli fråga om en massarbetslöshet landet. Sex anonyma investerare har dock visat intresse för privatiseringar av de fyra största stålverken i Polen.

TT, 2001-02-08