DEN POLSKA STÅLFÖRSÄLJNINGEN MÖTER DEN BISTRA VERKLIGHETEN

Sex intressenter har anmält olika grad av intresse för att vara med om privatiseringen av Polens fyra största stålverk. Media har spekulerat om vilka dessa intressenter är. De stora investeringar, troligtvis fler hundra miljoner Euros, som krävs gör att endast ett begränsat antalet företag kan vara aktuella. Några av de namn som nämns är Voerst Alpine Stahl, U.S. Steel, Corus Group, Danieli & CO samt Ispat Europe Group

The Wall Street Journal Europe, 2001-02-08