STÅLVERK EFTERSTRÄVAR LÄGRE CO2-UTSLÄPP

Japanska stålverk hoppas kunna minska sina koldioxidutsläpp genom att använda avfallsplatser i koksframställningen. Detta meddelar Sveriges Tekniska Attachéer. Till exempel nämns Nippon Steel som planerar att bränna upp till 40.000 ton plast tillsammans med kolet varje år.- Det måste röra sig om en speciell koksningsprocess, säger miljösamordnare Hans Olsson på SSAB i Luleå. Dock visar erfarenheter från tyska järnverk att det inte handlar om några markanta reduceringar.

Miljöledaren, 2000-10-24