REPRESENTANTHUSMEDLEMMAR UPPMANAR CLINTON ATT BROMSA STÅLIMPORTEN

Förra veckan vädjade ledare inom stålindustrin, fackarbetare och guvernörer från tio stålproducerande delstater till president Clinton lägga band på importen av stål. På onsdagen instämde 57 medlemmar av representanthuset i denna uppmaning. De påpekade att importen har överstigit 1998 års krisnivå, att stålföretag drabbas genom uteblivna vinster och att aktiekurserna fortsätter falla.Importnivåerna har redan resulterat i friställningar inom stålindustrin och hotar existensen för flera stålföretag.235 representanthusmedlemmar ställer sig bakom en icke-bindande resolution om att tillämpa en sektion i 1974 års Trade Act, gällande temporära importrestriktioner, men ännu har man inte kunnat lägga fram förslaget för röstning.

Reuters Int. Ekonominytt, 2000-10-25