BETHLEHEMS STEEL

Bethlehems Steel redovisar en förlust på 0.35 dollar per aktie för det tredje kvartalet. Bolaget räknar med en fortsatt förlust även under fjärde kvartalet.

Finanstidningen, 2000-10-26