OUTOKUMPU SÄMRE ÄN VÄNTAT

Det gick bättre än i fjol men sämre än väntat för Outokumpu under årets tredje kvartal. Resultatet har ökat från 59 miljoner euro till 300 miljoner euro i år. För tredje kvartalet var resultatet 60 miljoner euro, medan förväntningarna låg på 71 miljoner. Försäljningen ökade under perioden med 18 procent.Koncernchefen Jyrki Juusela lovar dock att helårsresultatet blir bra. Resultatförbättringen beror enligt honom på höjda metallpriser och den starka dollarn.

Dagens Industri, 2000-10-31